Analyse april 2022, Staghøjmøllevej 8

Analyse april 2022, vandværk

Analyse marts 2021 Møllersmindevej

Analyse marts 2021 Vandværket

Analyse vandværket marts 2020

Analyse Staghøjmøllevej 8 marts 2020

Analyserapport 17.03.2020

Eurofins marts 2018