SILLERSLEV VANDVÆRK, Havnevej 3, 7990 Ø. Assels

Takstblad 2022 

 

Driftsbidrag

 

Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

kr.

500,00 

625,00

Målerafgift – årlig pr. vandmåler

kr.

 

 

Vandafgift pr. m3.

kr.

2,50

3,13

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

kr.

6,37

7,96

Drikkevandsbidrag

kr.

0,00

0,00

 

 Tilslutningsafgift inkl. vandmåler bliver beregnet ved en evt. tilslutning. Inden en ny tilslutning skal afgiften godkendes af Morsø Kommune.

 Udgifter i forbindelse med etablering af vandledning betales af den tilsluttende. 

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, grønafgift) og drikkevandsbidrag til vandværket jfr. gældende lovgivning.

 

Procedure ved manglende betaling.

Manglende betaling ved forfald medfører fremsendelse af 1. rykker med 10 dages betalingsfrist.

Dernæst udsendes anbefalet og alm. brev med frist på yderligere 10 dage.

Derefter vil der uden yderligere varsel blive lukket for vandet.

  

Gebyrer

 

Excl. moms

Incl. moms

Rykkegebyr 1. gang

kr.

100

Momsfrit

Lukkevarsel

Kr.

200

Momsfrit

Lukkeomkostninger

kr.

500

625

Genåbningsomkostninger

Kr.

500

625

 

 Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Morsø kommunalbestyrelse