Generalforsamling 2022

Generalforsamling afholdes på Staghøjmøllevej 3, tirsdag den 29. marts 2022 kl. 20:00

Det blev vedtaget, at hæve den faste afgift til kr. 500,00 + moms.

UDSAT PÅ UBESTEMT TID Generalforsamling afholdes den 31. marts 2020 kl. 19.30

på Staghøjmøllevej 3, 7990 Øster Assels.

Dagsorden iflg. vedtægterne

Mvh. Bestyrelsen